ಅಂಕೋಲ,ಹಳಿಯಾಳ ,ದಾಂಡೇಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‍ಗಳ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ!

1097

ಕಾರವಾರ:- ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ, ಹಳಿಯಾಳ, ದಾಡೇಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‍ಗಳನ್ನಾಗಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಹರೀಶ್‍ಕುಮಾರ ಕೆ.ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡೆನೆ? ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕು-ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಾನದ ವಂದಿಗೆ-ಪೂರ್ವ ವಂದಿಗೆ ಸರ್ವೆನಂಬರ್ 8ಎ1ರ ಗಡಿ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವ ಎಚ್.ಎನ್ 67 ರಸ್ತೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಎಚ್.ಎನ್ 67 ರಸ್ತೆಯ ಗಡಿ ಹಾಗೂ ಮಠಾಕೇರಿ ರಸ್ತೆ, ವಂದಿಗೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 298 ಹಾಗೂ 299ರ ಗಡಿ, ಉತ್ತರ ವಂದಿಗೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 8ಸಿ. 8ಎ1ರ ಗಡಿ ಹಾಗೂ ಅಂಕೋಲಾ-ಕುಮಟಾ ರಸ್ತೆ ಶೇಡಗೇರಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 563. 564. 565ರ ಗಡಿ, ದಕ್ಷಿಣ ವಂದಿಗೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 60. 61. 62ರ ಗಡಿ ಹಾಗೂ ವಂದಿಗೆ ರಸ್ತೆ, ವಂದಿಗೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 300. 23. 24ರ ಗಡಿ ಇವುಗಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳೆಂದು ಘೋಷಿಸಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಮೂಹಗಳಾಗಿವೆ.

ಬೊಬ್ರುವಾಡ ಪೂರ್ವ ಮಂಜುಗುಣಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಂಜುಗುಣಿ ರಸ್ತೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬೊಬ್ರುವಾಡ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 352. 350. 377. 378. 380. 341ಎರ ಗಡಿ ಹಾಗೂ ಬೊಬ್ರುವಾಡ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 257. 258. 273. 274. 277. 320. 318. 317. 298ರ ಗಡಿ, ಉತ್ತರ ಬೇಳಾ ಬಂದರು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬೇಳಾ ಬಂದರು ರಸ್ತೆಯ ಗಡಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಬೊಬ್ರುವಾಡ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 341ಎ ಹಾಗೂ 395ರ ಗಡಿ ಮತ್ತು ಬೊಬ್ರುವಾಡ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 299. 300. 301. 53. 51. 40. 42. 16. 19. 34ಎ 34ಬಿ ಹಾಗೂ 26ರ ಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರದ ಪೂರ್ವ ಗ್ರಾಮವಾಗಿದೆ.

ಅಲಗೇರಿ ಪೂರ್ವ ಶಿರಕುಳಿ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 328. 239ರ ಪೂರ್ವದ ಗಡಿ ಹಾಗೂ ಅಂಬಾರಕೊಡ್ಲ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಶೇಡಗೇರಿ ಸರ್ವೆನಂಬರ್ 232. 225 ಹಾಗೂ ಶಿರಕುಳಿ ಸರ್ವೆನಂಬರ್ 319. 318. 317. 315. 280. 279. 274. 263ರ ಪೂರ್ವದ ಗಡಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಶಿರಕುಳಿ ಹಳ್ಳದ ಗಡಿ ಹಾಗೂ ಶಿರಕುಳಿ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 326. 327 ಹಾಗೂ ಅಂಬಾರಕೊಡ್ಲ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಉತ್ತರ ಶಿರಕುಳಿ ಹಳ್ಳದ ಗಡಿ ಹಾಗೂ ಶಿರಕುಳಿ ಹಳ್ಳ, ಶಿರಕುಳಿ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 266. 265ರ ಗಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಶಿರಕುಳಿ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 332. 335. 381. 383. 392. 394. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 408ರ ದಕ್ಷಿಣ ಗಡಿ ಹಾಗೂ ಶೇಡಗೇರಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 61. 224. 232ರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ.

ಹಳಿಯಾಳ:-

ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕು- ತೇರಗಾಂವ ತೇರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮ ಮದನಳ್ಳಿ ಮದನಳ್ಳಿ, ದುಸಗಿ, ಮುತ್ತಲಮುರಿ, ಅಂತ್ರೊಳ್ಳಿ ಹೋಮನಳ್ಳಿ ಅರ್ಲವಾಡ ಅರ್ಲವಾಡ, ಮುಂಡಕಿ, ಸಾತನಳ್ಳಿ, ಹುಣಸವಾಡ, ಮಂಗಳವಾಡ ಮಂಗಳವಾಡ, ಪಾಳಾ, ಕಳಸಾಪೂರ,
ಮಾಲವಾಡ, ಅಂಬೋಡಗಾ, ಹವಗಿ ಹವಗಿ, ತಿಮ್ಮಾಪೂರ, ಕೇರವಾಡ (ಹ), ಮಾಗವಾಡ, ಬುಜೂರಕಂಚನಳ್ಳಿ ಬುಜೂರಕಂಚನಳ್ಳಿ, ಬಾಣಸಗೇರಿ, ತತ್ವಣಗಿ ತತ್ವಣಗಿ, ಗಡಿಯಾಳ, ಅಮ್ಮನಕೊಪ್ಪ, ಜೋಗನಕೊಪ್ಪ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪ, ಗೋಲೆಹಳ್ಳಿ, ಮುಂಡವಾಡ, ಮುರ್ಕವಾಡ ಮುರ್ಕವಾಡ, ಖುರ್ದಕಂಚನಳ್ಳಿ, ಮುಗದಕೊಪ್ಪ,
ಶಿವಪೂರ, ಡೊಂಗ್ರಿಕೊಪ್ಪ, ಬೆಳವಟಗಿ ಬೆಳವಟಗಿ, ಗುಳೇದಕೊಪ್ಪ, ಕಾವಲವಾಡ ಕಾವಲವಾಡ, ಹಂಪಿಹೋಳಿ, ಜನಗಾ ಜನಗಾ, ಜತಗಾ, ದೊಡ್ಡಕೊಪ್ಪ, ನಂದಿಗದ್ದಾ,
ಚಿಣಗಿನಕೊಪ್ಪ(ಬೇ), ಬಸವಳ್ಳಿ, ಚಿಬ್ಬಲಗೇರಿ ಚಿಬ್ಬಲಗೇರಿ, ಮಲವಡಿ, ತೇಗನಳ್ಳಿ, ಆಲೋಳ್ಳಿ,
ಖಾಮಡೋಳ್ಳಿ, ಗುತ್ತಿಬೈಲ್, ಗುಂಡೋಳ್ಳಿ ಗುಂಡೋಳ್ಳಿ, ಪೂರ, ಅರಶಿನಗೇರಿ, ಅಜಮನಾಳ, ಕಾಳಗಿನಕೊಪ್ಪ, ತಿಪ್ಪನಗೇರಿ, ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪ, ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ, ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ, ಬುಕ್ಕನಕೊಪ್ಪ, ನೀಲವಾಣಿ, ಕರ್ಲಕಟ್ಟಾ, ತಟ್ಟಿಗೇರಿ ತಟ್ಟಿಗೇರಿ, ಹೊಸೂರ, ಅಡಿಕೆಹೊಸೂರ, ಜತಗಾಹೊಸೂರ, ಮಾವಿನಕೊಪ್ಪ(ಬೇ), ಬೋಗೂರ(ಬೇ), ತಟ್ಟಿಗೇರಿ, ಹೊಸೂರ, ಅಡಿಕೆಹೊಸೂರ, ಜತಗಾಹೊಸೂರ, ಮಾವಿನಕೊಪ್ಪ(ಬೇ), ಬೋಗೂರ(ಬೇ), ಭಾಗವತಿ ಭಾಗವತಿ, ಭೀಮನಳ್ಳಿ, ಮಾಚಾಪೂರ(ಬೇ), ಠಕ್ಕರಬಸ್ಸಾಪೂರ(ಬೇ), ಮಲವಡಿ (ಬೇ), ಅಡ್ಡಿಗೇರಾ, ವಿಂಚೋಳ್ಳಿ(ಬೇ), ಬಾಳಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪ, ನಾರನಳ್ಳಿ, ಛೋಟಾಕಾನಶಿರಡಾ, ರಾಯಪಟ್ಟಣ, ಚಿಮನಳ್ಳಿ(ಬೇ), ಯಡೋಗಾ ಯಡೋಗಾ, ಬಬ್ಲಿಕೊಪ್ಪ, ಬಲೋಗಾ, ಚನ್ನಪೂರ, ಜಾವಳ್ಳಿ, ಸಾತಮನಿ, ಹರವಳ್ಳಿ(ಬೇ), ಮೊದಲಗೇರಾ ಮೊದಲಗೇರಾ, ಬಿದ್ರೋಳ್ಳಿ, ಹಂದಲಿ, ರಾಮಾಪೂರ. ಕೆಸರೋಳ್ಳಿ ಕೆಸರೋಳ್ಳಿ, ಹಲಸಿ, ಕುರಿಗದ್ದಾ, ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಅಗಸಲಕಟ್ಟಾ, ಕ್ಯಾತನಗೇರಾ, ಅಜಗಾಂವ, ಗರಡೋಳ್ಳಿ, ಗಾಡಗೇರಾ, ನೀರಲಗಾ.

ದಾಂಡೇಲಿ.

ದಾಂಡೇಲಿ ತಾಲೂಕು- ಆಲೂರ, ಆಲೂರ ತಾಟಗೇರಾ, ಕೇರವಾಡ(ದಾ),
ಮಾಯನಾಳ, ಕಾಳಗಿನಟ್ಟಿ(ಬೇ), ಕರಿಯಂಪಾಲಿ, ಅಜಗರ್ಣಿ, ಬೇಡರಶಿರಗೂರ, ಕೆಸರೋಡಗಾ,
ಡೋಮಗೇರಾ, ಶಿಂಗಟಗೇರಿ. ಅಂಬೇವಾಡಿ, ಅಂಬೇವಾಡಿ, ಗೋಬ್ರಾಳ, ಹರೇಗಾಳಿ, ವಿಟ್ನಾಳ, ಬಡಾಕಾನಶಿರಡಾ (ಕೋಗಿಲಬನ), ಬಡಾಕಾನಶಿರಡಾ, ಹರ್ನೋಡಾ, ಕಲಭಾವಿ,
ಹೊಸ ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪ, ಅಂಬಿಕಾನಗರ, ಅಂಬಿಕಾನಗರ (ಅಮಗಾ-ಜಮಗಾ) ಕುಳಗಿ,
ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ, ಗುತ್ತಿ, ಕೇಗದಾಳ, ಡೋಣಶಿರಗೂರ, ಬಡಾಶಿರಗೂರ, ಮಾಲವಾಡ(ಬೇ).

ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಿಂದ ಭಾದಿತರಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ 1993ರ ಪ್ರಕರಣ 4(3)ರಡಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು ಬೆಳಗಾವಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 30ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ