ಶಿವಮೊಗ್ಗ:ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಬೀಗ ಜಡಿದ ಮಾಲೀಕ!

173

ಶಿವಮೊಗ್ಗ :- ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟದೆ ನಕರ ಮಾಡುತಿದ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಮಳಿಗೆ ಮಾಲೀಕನೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಬೀಗ ಜಡಿದ ಘಟನೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಘಟನೆ ಏನು!

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ದುರ್ಗಿಗುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಿಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಗತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ ಆದಾರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತಿದ್ದ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷ್ಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಲೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಯಾದಾಗ ಮಾಲೀಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಿತ್ತು .

ಆದರೇ ಆಡಳಿತಮಂಡಳಿ ಇವರ ಗಮನಕ್ಕೂ ತರದೇ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಸಹ ನೀಡದೇ ಹೇಮಾರಿಸಿದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಲೀಕ ದಾಮೋದರ್ ಕಾಮತ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಇಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಹೊರಗಟ್ಟಿ ಬೀಗ ಜಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!