add

Tag: , , , , , , , , ,

ಸೋಮವಾರದ ರಾಶಿ ಫಲ.

ಇಂದಿ‌ನ ಪಂಚಾಂಗ:- ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ,ಹೇಮಂತ ಋತು,...

30-11-2020ರ ರಾಶಿ ಫಲ.

ರಾಹುಕಾಲ: 7.54 ರಿಂದ 9.20ಗುಳಿಕಕಾಲ: 1.38 ರಿಂದ 3.04ಯಮಗಂಡಕಾಲ: 10.46 ರಿಂದ 12.12.ಸೋಮವಾರ,...

14-11-2020 ರ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ.

ಪಂಚಾಂಗ:ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ,ಶರದೃತು, ನಿಜ ಆಶ್ವಯುಜ...

26-10-2020 ರ ಇಂದಿನ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ.

ಪಂಚಾಂಗ:ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ,ಶರದ್ ಋತು, ನಿಜ...