add

Tag: , , ,

ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಗ್ರಾಮವೇ ಮಾಯ!ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆ ಸಿಗದೆ ಗ್ರಾಮದವರು ಕಂಗಾಲು!

ಶಿರಸಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮಜಿರೆಯೊಂದರ ಹೆಸರೇ ಮಾಯವಾಗಿದೆ.ಈ...