add

Tag: , , , , , , ,

Astrology

Daily astrology:ಇಂದಿನ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ.

ಉತ್ತರಾಯಣ,ಶಿಶಿರ ಋತು,ಮಾಘ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ. ರಾಹುಕಾಲ:12.37 ರಿಂದ...

Astrology

Daily Astrology:ಸೋಮವಾರದ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ

ರಾಹುಕಾಲ: 8.14 ರಿಂದ 9.42ಗುಳಿಕ ಕಾಲ: 2.06 ರಿಂದ 3.34ಯಮಗಂಡಕಾಲ: 11.10 ರಿಂದ 12.38ವಾರ:-...

25-10-2020 ರ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ

ತಿಥಿ : ಶುಕ್ಲ-ನವಮಿನಕ್ಷತ್ರ : ಧನಿಷ್ಟಪಕ್ಷ : ಶುಕ್ಲ-ಪಕ್ಷಅಮಾಂತ : ಆಶ್ವೀಜ...