BREAKING NEWS
Search

Tag: , ,

ಇಂದಿನ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ

ಪಂಚಾಂಗ: ಶ್ರೀ ವಿಕಾರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವರ್ಷ ಋತು,...

ಗುರುವಾರದ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ

ಪಂಚಾಂಗ: ಶ್ರೀ ವಿಕಾರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವರ್ಷ ಋತು,...

ಶನಿವಾರದ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ

ಧನಾಗಮನ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ, ದುಷ್ಟರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡುವಿರಿ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ...

ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ

ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರೀ ವಿಕಾರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವರ್ಷ ಋತು,...

ಮಂಗಳವಾರದ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ

ಪಂಚಾಂಗ: ಶ್ರೀ ವಿಕಾರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ಗ್ರೀಷ್ಮ...

ಆಶಾಡ ಸೋಮವಾರದ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ

ಮೀನ:ಈ ದಿನ ಮಿಶ್ರ ಫಲ, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣದು, ಪಾಪ ಬುದ್ಧಿ, ದುಃಖದಾಯಕ...

ಭಾನುವಾರದ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ

ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರೀ ವಿಕಾರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು,...

ಶನಿವಾರದ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ

ಶನಿವಾರದ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ

ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ

ಪಂಚಾಂಗ: ಶ್ರೀ ವಿಕಾರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ಗ್ರೀಷ್ಮ...

ಮಂಗಳವಾರದ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ

ಪಂಚಾಂಗ: ಶ್ರೀ ವಿಕಾರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ಗ್ರೀಷ್ಮ...