BREAKING NEWS
Search

Tag: , , ,

ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಬಾಳಂತಿ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ:ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಜನ್ ಡಾ.ಶಿವಾನಂದ ಕುಡ್ತಲಕರ್ ಆರೋಪ ಮುಕ್ತ

ಕಾರವಾರ:- ಸೆ.3 ರಂದು ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರ ಸಮುದಾಯದ ಬಾಳಂತಿ ಗೀತಾ...