Tag: , , ,

ಹೊನ್ನಾವರ ಖಾಸಗಿ ಬಂದರು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ-ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ರೋಡಿಗಿಳಿದ ಮೀನುಗಾರರು.

ಹೊನ್ನಾವರ :- ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರು ನಿರ್ಮಾಣ ವಿರೋಧಿಸಿ ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿಂದು...