Tag: , ,

ಭ್ರಷ್ಟಚಾರ ತಡೆಗೆ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೂ ನೀಡಿ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಿಸಿ ಜಾಗೃತಿ!

ಕಾರವಾರ:- ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎನ್ನುವುದು ಗಾಳಿಯಂತೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ...