BREAKING NEWS
Search

Tag: , ,

ಇಂದಿನ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ

ವೃತ್ತಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ದುಡಿದರೂ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ...

12-07-2019ಈ ದಿನದ ರಾಶಿ ಫಲ

ಆಕಸ್ಮಿಕ ಲಾಭ, ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಆಕಸ್ಮಿಕ ಉದ್ಯೊಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ,...

ಇಂದಿನ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ

ಆರೋಗ್ಯ ಮಧ್ಯಮ ,ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ, ಅಧಿಕ ಖರ್ಚು, ಗೌರವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ,...